REELL KOMPETENS

Prövning av reell kompetens i skrivtolkning

Södertörns folkhögskola prövar och utfärdar utbildningsbevis för skrivtolk, som formellt skall vara likvärdigt med det utbildningsbevis som utbildad godkänd skrivtolk får efter genomgången ettårig utbildning till skrivtolk vid Södertörns folkhögskola.

Reell-kompetens-skrivtolk

 
För mer information kontakta:
Marika Norrgrann, administratör, e-post: marika.norrgrann@sodertorn.fhsk.se

Frågor kring ingående prov och bedömning besvaras av Maria Laurin, ansvarig lärare,
e-post:  maria.laurin@sodertorn.fhsk.se

Facebook

Instagram

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

citat 3

Engagerade lärare

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Share This