ALLMÄN KURS

Lärare och skolpersonal

Vill du veta mer eller prata med oss om våra kurser är du välkommen att kontakta oss.

 

AnnaL
Anna Leander
Studierektor och linjeföreståndare
Undervisar i tema (samhällskunskap, historia, religion) och litteratur
anna.leander@allmankurs.se

 

jon-erikRehn
Jon-Erik Rehn
Lärare
Undervisar i matematik och tema (naturkunskap)
jon-erik.rehn@allmankurs.se

 

Ewa Holm
Ewa Holm
Lärare
Undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska
ewa.holm@allmankurs.se

 

magnus
Magnus Koraen
Lärare
Undervisar i historia, samhällskunskap och religion
magnus.koraen@allmankurs.se

 

AnnaL
Daniel Edwall
Lärare
Undervisar i historia och samhällskunskap
daniel.edwall@allmankurs.se

 

HelenaK
Helena Kåreland
Lärare
Undervisar i engelska och svenska
helena.kareland@allmankurs.se

 

VAD VÅRA STUDERANDE SÄGER:

Citat allmän kurs

Hög ämneskompetens hos lärarna

Citat 1

Det är som ett andra hem.

 

Citat 2

Man trivs med en gång

Share This